Անդաստան

Հյուսիսային կողմն աշխարհի
Առատություն թող ըլլա…
Ոսկի ծովուն մեջ ցորյանին
Հավետ լողա թող գերանդին.
Ու լայն ամբարն աղուններուն երբ բացվի՝
Բերկրությո՜ւն թող ըլլա:

Աշխարհի Հյուսիսային կողմում

Առատություն  թող լինի…

Ցորենը թող այնքան շատ լինի,

Որ գերանդին մեջը լողա.

Երբ բացվի ցորենի  մեծ  ամբարները

Բերքահավաք կլինի:

 

Реклама

Հարցեր և առաջադրանքներ

 

  • Կարմիրով նշված արտահայտությունների իմաստները բացատրեք:

Չուր հիմիկ տիրեր, պահեր ենք քեզ-մինչև հիմա քեզ լավ պահել ենք:

Դավիթ էլաց-Դավիթը ելավ:

Դավիթ թող թամաշա՛ անի-Դավիթը թող նայի:

Դու ինչի՞ ըռկեր ես, նստեր ես էսատեղ-Դու ինչո ՞ւ  ես նեղացել,   նստել ես այստեղ:

  • Դատելով մեր կարդացած հատվածներից՝ բնությագրեք Մելիքին:

Մելիքը շատ նախանձ և ինքնահավան էր:

 

Տեքստից գտեք հատվածներ, որտեղ երևում է

Ա. Դավթի համառությունը . Դավթի համառությունը- Մելիք ասաց.

— Փահլևաննե՜ր, Կակա՜ն, Ասլա՜ն,
Գնացեք, ճիվ բռնեք, դուրս թալեք։

Կական, Ասլան ու հինգ փահլևաններ
Էկան, ճիվ բռնեցին։
Ինչպես կանեն՝ չի՛ էլնի վեր։
Կ’ասի.— էսա մե՛կ, էսա մե՛կ…
Փահլևաններ շատ ջանք արին,
Չը կարցան իր տեղեն հանեն,
Ինչպես որ մա՛րդ մի չի կարնա
Դուրս քաշի ծառն իր արմատով։

Բ. Դավթի ուժը

. Դավթի ուժը- Մըսրա Մելիք շատ բարկացավ, ասաց.
— Գուրզ զարկեցեք, թող գա, սպանի։
Փահլևաններ գուրզ զարկեցին։
Դավիթ գուրզ աջ ձեռով բռնեց, թալեց էրկինք,
Ձախով գուրզ մ’էլ բռնեց թալեց էրկինք։
Մըսրա Մելիքն էս, որ տեսավ, շա՛տ զարմացավ,
Ասաց.— Դե՛ն գնացեք.
Ես իմ գուրզ տի զարկեմ։

Գ. իսմիլ Խաթունի բարի լինելը

Էն իրիկուն Մելիք դաշտեն դարձավ.
Դավիթ հարցուց Իսմիլ խաթնին.
— Ի՛մ մեր, չուր իրիկուն Մելիք էդ ո՞ւր կերթա։
Ասաց.— Մե՛ր մեռնի քեզ,
Կ’էրթա իրա սեյրանատեղ, ու իրիկուն կը գա.
Կ’էրթա հոլ կը խաղա։
— Ապա ինչի՞ ինձ չի՛ տանի,
Մարդ մի չունեմ որ հետ խաղամ։
Ինձ է՛լ թող դաշտ տանի։
Իր մեր ասաց.— Մեռնե՛մ քեզ,
Ձիանք կը տան վեր քեզ, ըզքեզ կը ճղոտեն։
Չուր հիմիկ տիրեր, պահեր ենք քեզ,
Հիմիկ կ’ընկնենք ամոթու տակ։

 

  • Ձեր կարծիքով հնարավո՞ր էր, որ Մելիքն ու Դավիթը լավ եղբայրեներ լնեին, պատասխանը հիմնավորեք:

Դավիթն ու Մելիքը չեին կարող լավ եղբայրներ լինեին, որովհետև՝ Դավիթը Մեիլքից ուժեղ էր և դրանից Մելիքը բարկանում էր, Դավիթը հայ էր իսկ Մելիքը արաբ։

  • Գտեք այն հատվածները, որտեղ երևում է, որ դավիթը Մելիքից ուժեղ է:

Մըսրա Մելիք շատ բարկացավ, ասաց.
— Գուրզ զարկեցեք, թող գա, սպանի։
Փահլևաններ գուրզ զարկեցին։
Դավիթ գուրզ աջ ձեռով բռնեց, թալեց էրկինք,
Ձախով գուրզ մ’էլ բռնեց թալեց էրկինք։
Մըսրա Մելիքն էս, որ տեսավ, շա՛տ զարմացավ,
Ասաց.— Դե՛ն գնացեք.
Ես իմ գուրզ տի զարկեմ։
Իմ մոր ասի՝ ես Դավիթ չե՛մ տանի։
Ես գիտեմ Դավթի բնություն.

Наша школа

 

Я хочу поговорить о нашей школе. Я учусь в южной школе «Мхитар Себастаци» Educomplex. Мне очень нравится моя школа. Наши классные комнаты очень легкие, потому что в нашей школе нет стен. У нас здесь радостные дни. После занятий мы можем кататься на велосипедах. Когда погода прекрасна, мы играем в разные игры на свежем воздухе. У нас в нашей школе много растений, и мы каждый день поливаем их. У нас также есть большая собака. Его зовут Арджук. Все дети в нашей школе любят Аржука. В школе у ​​Арджука есть небольшой собачий домик. Все дети обязаны ежедневно кормить Аржука. Летом у нас есть открытый бассейн, где мы плаваем после уроков. У нас много фруктовых деревьев вокруг нашей школы. Иногда, когда погода прекрасна, мы делаем уроки снаружи, под деревьями. В школе мы занимаемся различными предметами: армянским, русским, английским, математическим, естественным, технологическим и ПЭ. Мне нравятся все предметы, но больше всего мне нравятся английский и музыкальный, потому что они очень интересны. Это все о нашей школе.

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Our school

I want to speak about our school. I study at the Southern School of «Mkhitar Sebastatsi» Educomplex. I like my school very much. Our classrooms are very light because there are no walls in our school. We have joyful days here. After classes, we can ride bikes. When the weather is fine we play different outdoor games. We have a lot of plants in our school and we water them every day. We also have a big dog. Its name is Arjuk. All the children in our school love Arjuk. Arjuk has got a small doghouse behind the school. It is all the children’s duty to feed Arjuk every day. In summer we have an outdoor swimming-pool where we swim after classes. We have a lot of fruit trees around our school. Sometimes when the weather is fine we do our lessons outside, under the trees. We do different subjects at school: Armenian, Russian, English, Maths, Nature Study, Technology and PE. I like all the subjects, but most of all I like English and Music, because they are very interesting. This is all about our school

Наша школа

Я хочу поговорить о нашей школе. Я учусь в южной школе «Мхитар Себастаци» Educomplex. Мне очень нравится моя школа. Наши классные комнаты очень легкие, потому что в нашей школе нет стен. У нас здесь радостные дни. После занятий мы можем кататься на велосипедах. Когда погода прекрасна, мы играем в разные игры на свежем воздухе. У нас в нашей школе много растений, и мы каждый день поливаем их. У нас также есть большая собака. Его зовут Арджук. Все дети в нашей школе любят Аржука. В школе у ​​Арджука есть небольшой собачий домик. Все дети обязаны ежедневно кормить Аржука. Летом у нас есть открытый бассейн, где мы плаваем после уроков. У нас много фруктовых деревьев вокруг нашей школы. Иногда, когда погода прекрасна, мы делаем уроки снаружи, под деревьями. В школе мы занимаемся различными предметами: армянским, русским, английским, математическим, естественным, технологическим и ПЭ. Мне нравятся все предметы, но больше всего мне нравятся английский и музыкальный, потому что они очень интересны. Это все о нашей школе.

Մեր դպրոցը

Ես ուզում եմ խոսել մեր դպրոցի մասին: Ես սովորել եմ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի հարավային դպրոցում: Ես շատ եմ սիրում իմ դպրոցը: Մեր դասասենյակները շատ թեթեւ են, քանի որ մեր դպրոցում պատեր չկան: Մենք ուրախ օրեր ենք այստեղ: Դասընթացներից հետո մենք կարող ենք լողալ մեր հեծանիվները: Երբ եղանակը լավ է, մաքուր օդում խաղում ենք տարբեր խաղեր: Մեր դպրոցում շատ բույսեր ունենք, եւ մենք ամեն օր ջրում ենք: Մենք ունենք նաեւ մեծ շուն: Նրա անունը Արջուկն է: Մեր դպրոցի բոլոր երեխաները Արջուկի նման: Դպրոցում Արջուկը ունի փոքր շուն տուն: Բոլոր երեխաները պարտավոր են Արջուկին օրական կերակրել: Ամռանը մենք ունենք բացօթյա լողավազան, որտեղ մենք լողում ենք դպրոցից: Մեր դպրոցի շուրջ շատ պտղատու ծառեր ունենք: Երբեմն, երբ եղանակը լավ է, մենք ծառերի տակ դրսում դասեր ենք վարում: Դպրոցում մենք զբաղվում ենք տարբեր թեմաներով `հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, մաթեմատիկական, բնական, տեխնոլոգիական եւ PE: Ես սիրում եմ բոլոր առարկաները, բայց ամենից շատ ես սիրում եմ անգլերենը եւ երաժշտությունը, քանի որ դրանք շատ հետաքրքիր են: Դա մեր դպրոցի մասին է:

 

Это слайд-шоу требует JavaScript.

 

Տնային աշխատանք

                        

1.Կատարել  գործողություն`

4995:555= 9                                         42560:608=70

 

 

9240:132=70                                         2982:497=6

 

 

2.Հաշվիր`

27600:12-500×25:(324+176)=27600:12-500×25:500=27600:12-12500:500=2300-25=2275

 

 

44x(852+448)-(22313:53-421)x612=(44×1300)-(421-421)x612=57200

 

3.Լուծել  խնդիրը`

Վարպետը,   վճարելով  2400 դրամ,  գնեց  3 կգ  մեխ:  Սակայն  պարզվեց, որ  նրան  անհրաժեշտ  է  ևս  15  մեխ:  Կշռելով  նա  պարզեց,  որ  40  մեխը  1 կգ  է:   Հաշվել,  թե  որքան  պետք  է  վճարի  վարպետը   15  մեխի  համար

Գնեց-3 կգ մեխ

Վճարեց -2400 դր.

40  հատ մեխը-  1  կգ

15 հատ   մեխ-?

Լուծում`

2400:3=800

800:40=20

20×15=300

Պատ.`300դրամ