Homework

1.He often reads a book.

Does  he often reads a book.

He is reading a book now.

Is he  reading a book now?

2.They sometimes watch TV.

Do they sometimes watch TV?

They are  watching TV now.

Are they watching TV now?

3.She goes to scool every dey.

Does she go to scool every dey.

She is going to scool now.

Is she going to scool now?

4.I usually do my lessons after dinner.

Do I usually my lessons after dinner?

I am  doing lessons now.

Am I  doing my lessons now?

5.You drive a car every dey.

Do you drive a car every dey?

You are driveing a car now.

Are you driveing a car now?

6.It usually snows in winter.

Does it usually snows in winter?

It is  snowing now.

It is  snowing now?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реклама

Զույգ և կենտ թվեր

Безымянный

 

Առաջադրանք 1.

Պատասխանի՛ր հարցերին.

 • 1, 2, 5, 28, 405, 512, 1416, 1547, 15325, 152412 թվերից որո՞նք են զույգ, և որո՞նք ՝ կենտ:

Զույգ-28, 2, 512, 1416, 152412

Կենտ-1, 5, 405, 1547,15325

 • 336-ին ի՞նչ պետք է գումարել կենտ թիվ ստանալու համար:Ո՞րն է ամենափոքր այդպիսի թիվը:

336+1=337

 • Զու՞յգ, թե՞ կենտ կլինի կենտ թվի հաջորդ թիվը: Ասա՛ այդպիսի օրինակներ:
 • 999-ի հաջորդ թիվը կլինի 1000-ը զույգ է:
 • 5 -ի հաջորդ թիվը կլինի 6-ը զույգ է:

Առաջադրանք 2.

Պատասխանի՛ր հարցերին: Պատասխանդ մեկնաբանի՛ր օրինակով:

Զու՞յգ, թե՞ կենտ են.

 • 125 թվի նախորդ և հաջորդ թվերը:

124  նախորդ, հաջորդ 126: Զույգ թվեր են, որովհետև վերջանում են 4-ով և 6-ով:

 • 148 թվի նախորդ և հաջորդ թվերը:
 • 147 նախորդ, հաջորդ 149: Կենտ թվեր են, որովհետև վերջանում են 7-ով և 9-ով:
 • Որևէ զույգ թվի նախորդ և հաջորդ թվերը:
 • 24

23  նախորդ, հաջորդ 25: Կենտ թվեր են, որովհետև վերջանում են 5-ով և 3-ով:

Առաջադրանք 3.

Ստուգի՛ր ճի՞շտ է արդյոք կատարվել բաժանումը:

ա) 1024 : 5 = 205 (4 մն.) ոչ

1024:5=204 (4մն.)

204×5=1020+4=1024

բ) 3012 : 10 = 301 (2մն.) ճիշտ է

3012:10=301 (2մն.)

301×10=3010+2=3012

գ) 2079 : 2 = 1039 (1 մն.) ճիշտ է

2079:2=1039

1039×2=2078+1=2079

դ) 5020 : 100 = 5 (20 մն.)

5020:100=50(20 մն.)

50×100=5000+20=5020

Առաջադրանք 4.

Կատարի՛ր գործողությունը:

ա) 44 կմ – 2 կմ 35 մ=42կմ 35մ

բ) 82 կգ – 6 կգ 650 գ=76կգ 650գ

գ) 24 օր – 3 օր 6 ժ=21օր 6ժ

 

Օրինակ՝

Երբ հայրիկն Արային տվեց 3 անգամ ավելի գումար, քան ուներ նա, ապա Արայի մոտ եղավ 800 դրամ: Որքա՞ն դրամ ուներ Արան:

Безымянный

Առաջադրանք 5.

Վաճառականը առաջին օրը վաճառեց 4 անգամ ավել խնձոր, քան երկրորդ օրը: Հաշվի՛ր , թե քանի կիլոգրամ խնձոր նա վաճառեց առաջին օրը, եթե այդ երկու օրում վաճառել է ընդամենը 150 կգ խնձոր:

Լուծում`

I oրը վաճա. 4անգամ ավել խնձոր քան II oրը:

2 օրում վաճառվեց 150կգ խնձոր:

_____________________________

I օրը-?

150:5=30

150-30=120

                           Պատ.`120

Առաջադրանք 6.

Մարզի՛ր հիշողությունդ՝Безымянный

2×2=4×2=8×2=16×2=32×2=64×2=128

Լրացուցիչ առաջադրանքներ Զույգ և կենտ թվեր

Առաջադրանք 1.

Պատասխանի՛ր հարցերին.

 • 3, 14, 26, 35, 78, 99, 102, 1254, 6325, 9856, 6547, 1354, 2589 թվերից որո՞նք են զույգ, և որո՞նք ՝ կենտ:
 • 14, 26, 78, 102, 1254, 9856, 1354 զույգ
 • 3, 35, 99, 6325, 6547, 2589 կենտ
 • 452-ին ի՞նչ պետք է գումարել կենտ թիվ ստանալու hամար:Ո՞րն է ամենափոքր այդպիսի թիվը:
 • 452+1=453
 • Զու՞յգ, թե՞ կենտ կլինի զույգ թվի հաջորդ թիվը: Ասա՛ այդպիսի օրինակներ:

224-ի հաջորդ թիվը 225 կլինի կենտ:

12-ի հաջորդ թիվը 13 կլինի կենտ:

Առաջադրանք 2.

Պատասխանի՛ր հարցերին: Պատասխանդ մեկնաբանի՛ր օրինակով:

Զու՞յգ, թե՞ կենտ են.

 • 632 թվի նախորդ և հաջորդ թվերը:

631 նախորդ, հաջորդ 633: Կենտ թվեր են, որովհետև վերջանում են 1-ով և 3-ով:

 • 475 թվի նախորդ և հաջորդ թվերը:

474 նախորդ, հաջորդ 476: զույգ թվեր են, որովհետև վերջանում են 4-ով և 6-ով:

 

 • Որևէ կենտ թվի նախորդ և հաջորդ թվերը:

655

654-նախորդ, հաջորդ 656: Կենտ թվեր են, որովհետև վերջանում են 4-ով և 6-ով:

 

Առաջադրանք 3.

Օրինակ՝

Երբ հայրիկն Արային տվեց 3 անգամ ավելի գումար, քան ուներ նա, ապա Արայի մոտ եղավ 800 դրամ: Որքա՞ն դրամ ուներ Արան:

Безымянный.png

Առաջադրանք 3.

Երկու օրում զբոսաշրջիկներն անցան 200 կմ ճանապարհ: Երկրորդ օրը նրանք անցան 3 անգամ ավելի, քան առաջին օրը: Որքա՞ն ճանապարհ անցան զբոսաշրջիկները յուրաքանխյուր օրում:

Լուծում`

Երկու օրում անցան 200 կմ ճանա.

II օրը անցան 3 անգամ ավելի քան I օրը

______________________________________

Յուրաքանչյուր օրը-?

200:4=50

50×3=150

Պատ.`  I օրը 50կմ, II օրը 150կմ

16.02.2018թ. 5-ի բաժանելիության հայտանիշը

Առաջադրանք 1.

Տրված թիվը ներկայացրու՛ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով և պատասխանի՛ր հարցերին:

 • Քանի՞ միավոր կա յուրաքանչյուր թվի միավորների կարգում:
 • Այդ թվերից ո՞րն է 5-ի բաժանվում առանց մնացորդի:

ա) 65, 305, 4553, 5030

բ) 25, 265, 3256, 1020

Առաջադրանք 2.

Պատասխանի՛ր հարցերին:

 • Ասա՛ մի այնպիսի թիվ, որը գումարելով 484-ին՝ ստացված գումարը 5-ի բաժանվի առանց մնացորդի:

484+1=485

485:5=97

 • 789-ին ի՞նչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է հանել, որպեսզի ստացված գումարը 5-ի բազմապատիկ լինի:

789-389=400

400:5=80

 • 623-ից ի՞նչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է հանել, որպեսզի ստացված գումարը 5-ի բազմապատիկ լինի:

623-123=500

500:5=100

 • 4752-ից հանի՛ր մի այնպիսի թիվ, որ ստացված տարբերությունը 5-ի բազմապատիկ լինի:

4752-4402=350

350:5=70

Առաջադրանք 3.

5-ի բազմապատի՞կ են արդյոք հետևյալ արտահայտությունների արժեքները:

ա) 7458 – 2536=4922       ոչ

բ) 85623 – 4523=81100    այո

գ) 444 + 521=965               այո

դ) 1236 + 235=1471            ոչ

Առաջադրանք 4.

Պապիկը 60 կգ խաղողը լցրեց արկղի և զամբյուղի մեջ: Արկղում եղավ 5 անգամ ավելի, քան զամբյուղում: Նա որքա՞ն խաղող լցրեց յուրաքանչյուրի մեջ:

60կգ խաղողը լցրեցին արկղի մեջ:

Արկղի մեջ 5-անգամ շատ է:

Լուծում`

5+1=6

60:6=10

60-10=50

Պատ.`50

Առաջադրանք 5.

ՈՒղղանկյան կողմերից մեկը 3 անգամ մեծ է մյուսից: Գտի՛ր ուղղանկյան կողմերը, եթե պարագիծը 320 մմ է:

ՈՒղղանկյան կողմերից մեկը 3 անգամ մեծ է մյուսից:

Լուծում`

320:4=80

40:2=20

80+40=120

120:3=40

Պատ.` 40

Առաջադրանք 6.

180 կմ հեռավորությունից միմյանց ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա: Հանդիպման պահն առաջինն անցել էր 22 կմ-ով ավելի, քան երկրորդը: Քանի կիլոմետր էր անցել նրանցից յուրաքանչյուրն այդ պահին:

180-22=158

158:2=79

79+22=101

                            Պատ.`79կմ, 101կմ

Լրացուցիչ առաջադրանքներ 5-ի բաժանելիության հայտանիշը

Առաջադրանք 1.

Արտագրի՛ր և լրացրու՛ բաց թողած թվերն ու թվանշանները:

ա) 4 հազ. + 30 տ. + 2 մ. = 4032

բ)7 հազ. +  200 հ. + 5 մ. = 7205

Առաջադրանք 2.

Նշված ասույթներից ո՞րն է ճշմարիտ:

 • Թիվը 5-ի բաժանելիս մնացորդը կարող է լինել 0, 1, 2, 3, 4:
 • Թիվը 5-ի բաժանելիս մնացորդը կարող է լինել 0, 1, 2, 3, 4, 5:
 • Թիվը 5-ի բաժանելիս մնացորդը կարող է լինել ցանկացած թիվ:

Առաջադրանք 3.

Երկու տակառում կա ընդամենը 250 լ հյութ: Եթե առաջին տակառից 30 լ լցնենք երկրորդի մեջ, ապա տակառներում հյութի քանակները կհավասարվեն: Որքա՞ն հյութ կա յուրաքանչյուր տակառում:

Երկու տակառում կա 250 լ հյութ:

I տակառից 30 լ լցրեցին II-ի մեջ:

_________________________________

Յուրաքանչյուր-?

250:2=125

125+30=155լ

125-30=95լ

Պատ.`155լ, 95լ